Beeld: ©Statisfact

Vragenlijst consultatie oktober / november 2020 - conceptueel model samenhangende objectenregistratie

Dit document bevat de volledige vragenlijst van de online consultatie van het conceptueel model van de samenhangende objectenregistratie binnen DiS Geo.