Decoratieve afbeelding

Architectuur visie DiS Geo: “Geo-data als stroom uit het stopcontact”

Betrouwbare, actuele, kwalitatief hoogstaande en samenhangende data over locaties is van fundamenteel belang. Daarom zet DiS Geo in op de doorontwikkeling van de geobasisregistraties in samenhang.

DiS Geo wil dat iedereen altijd en overal gebruik kan maken van geodata in samenhang. Hiervoor is, onder andere, een overkoepelende architectuur voor ICT-voorzieningen nodig. Deze moet ook mee kunnen bewegen met de veranderende omgeving. De visie die DiS Geo daarbij voor ogen heeft wordt uitgelegd in deze presentatie: “Geo-data als stroom uit het stopcontact.”

Deze afbeelding laat de visie "geodata als stroom uit het stopcontact" weer. In het midden staan de geobasisgegevens met daaromheen een services laag. Bronhouders en gebruikers sluiten aan op deze laag.
Beeld: DiS Geo

Status document

Deze versie van de Houtskoolschets architectuurvisie DiS Geo is het resultaat van de werkgroep Architectuur.

Er heeft nog geen besluitvorming over plaatsgevonden. De houtskoolschets zal besproken worden in de governance van DiS Geo op tactisch en strategisch niveau.