Geodata als fundament voor maatschappelijke opgaven. Samen werken we aan de doorontwikkeling van dit fundament.

DiS Geo in beeld - Geobasisregistraties als fundament

De moderne overheid kan niet meer zonder betrouwbare, actuele en kwalitatief hoogstaande data. Data over locaties wordt daarbij steeds belangrijker. Geodata is als het ware het fundament waarop we bouwen. Belangrijk dus dat dit fundament betrouwbaar is en dat we gebruik kunnen maken van data die actueel, juist, volledig en compleet is. Maar het fundament moet ook mee kunnen bewegen met de veranderende omgeving. DiS Geo werkt daarom, samen met partners uit het geoveld, aan de doorontwikkeling van dit fundament. Wat DiS Geo precies voor ogen heeft en wat we doen om hier te komen wordt beknopt uitgelegd in: DiS Geo in beeld. 

Geodata als fundament voor maatschappelijke opgaven. Samen werken we aan de doorontwikkeling van dit fundament.
Geobasisregistraties als fundament: werk in uitvoering