Decoratieve afbeelding

DiS Online workshop: Geo-kennissessie voor leveranciers en dienstverleners

In de DiS Online sessie van 23 juni laat Andre van Brussel van ICTU het Stelsel van Basisregistraties zien. Dit gaat verder dan de geo-registraties. Hij maakt duidelijk hoe de gegevens samenhangen. Waarna hij uitleg geeft over de drie-meting van de kwaliteit van het Stelsel van Basisregistraties inclusief de normhantering zowel per basisregistratie als voor het gehele stelsel. Meer informatie is te vinden op digitaleoverheid en de stelselcatalogus. Andre sluit zijn verhaal af met de oproep aan een ieder om gebruik te maken van de terugmeld mogelijkheden om de kwaliteit van de basisregistraties samen te (blijven) verhogen.

Elise Wagenmaker van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ziet deze sessie als eerste stap om het kennisniveau over DiS Geo op één lijn te brengen. Verdiepingssessies zijn een logische opvolging. De kern is dat we continue aan het werk zijn, samen, om verder te kunnen ontwikkelen. Vandaag is een primeur aangezien het gebruikersonderzoek, uitgevoerd in opdracht van DiS Geo, is gepubliceerd. Elise benoemt de belangrijkste resultaten.

Vanuit de VNG-Realisatie neemt Marcel Rietdijk ons mee in de huidige situatie van de Samenhangende Objectenregistratie. Verder vertelt hij over de aanpak voor verdere ontwikkeling. Verder ontwikkeling is nodig om o.a. een efficiëntie-slag te maken,  onnodig kopiëren te voorkomen, gegevens en processen te scheiden en het makkelijker maken voor de gebruiker om met de gegevens te kunnen werken.

Anke van Dellen van GeoBusinessNL is één van de initiatiefnemers van deze sessie en haalt op welke behoeften er zijn bij leveranciers en dienstverleners m.b.t. de ontwikkelingen bij DiS Geo.