Decoratieve afbeelding

DiS Online - Workshop over het Gebruikersonderzoek

Dinsdag 2 juni was de workshop over het Gebruikersonderzoek. Tijdens deze workshop werden de resultaten van het gebruikersondzoek gedeeld aan de hand van de eindrapportage van onderzoeksburau Berenschot. Harro Spanninga (Berenschot) nam deelnemers mee in een presentatie waar dieper op de resultaten in werd gegaan en vervolgens vertelde Elise Wagenmaker (BZK) over de rol van DiS Geo hierin. Hierop volgend werd in kleine groepjes gediscussieerd over de eerst mogelijke verbeteringen aan de hand van het onderzoek.

NB. de presentaties en het verslag zijn hieronder beschikbaar. Het eindrapport en bijlagen worden binnenkort op deze pagina toegevoegd.