Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018 openbaar concept versie 0.998 (november 2017 BAG BAO)

In 2016 en 2017 is er door Geonovum, Kadaster en BZK (voorheen IenM) gewerkt aan de Catalogus BAG 2018. De Catalogus is tot stand gekomen in dialoog met het Agendaoverleg, BAG BAO, VNG en KING. Bovendien is de input benut die tijdens verschillende bijeenkomsten in 2016 en 2017 geleverd is door de stakeholders van de BAG. Met de gewijzigde Wet BAG (vastgesteld en gepubliceerd) en het gewijzigde Besluit BAG (vastgesteld en gepubliceerd) vormt deze nieuwe Catalogus de normatieve en formele kern van de BAG in 2018.

Aangepaste versie november 2017

Deze versie is het derde erratum sinds de oorspronkelijk opgeleverde versie van 12 mei 2017. In deze versie zijn naar aanleiding van vragen, opmerkingen en issues een aantal zaken aangepast. Deze aanpassingen zijn besproken in het Agendaoverleg en BAG BAO in het najaar van 2017. Daarnaast is een externe review uitgevoerd. Het BAG BAO heeft besloten deze versie inhoudelijk te bevriezen. De (nog te verschijnen) 1.0-versie zal vastgesteld worden uiterlijk 3 maanden voor inwerkingtreding.  Het ministerie van BZK, Kadaster en Geonovum streven naar hoge kwaliteit en een open proces. De definitief vastgestelde 1.0-versie zal via deze website gecommuniceerd zullen worden.

Wijzigingen versie 0.998 tov 0.995 (samenvatting)

- Colofon: Verhuizing van I&M naar BZK

- 2.2: Aanscherping van het adres van objecten die op de grens van meerdere woonplaatsen zijn gelegen

- 2.6: Aanscherping van het dekkingsgebied

- 3.3.1: Alinea over het wijziging van de ligging van een openbare ruimte is geschrapt

- 3.3.1: "Simple Features profile versie 1.0" in plaats van "versie 2.0"

- 3.6: Verdere uitwerking van de regels voor het toewijzen van een status aan een object

- 4: Geen gebruiksplicht voor geconstateerde objecten

- 4.4: Aanscherping van de tekst over het wijzigen van een eerder besluit nadat een opvolgend besluit of brondocument is verwerkt

- 4.5: Alinea over verbouwingen met beperkte geometriewijzigingen is geschrapt

- 4.8: Uitwerking van gebruiksplicht bij in onderzoek

- 6.6: Een ligplaats is een tweedimensionaal in plaats van een driedimensionaal object

- 6.7: Code van standplaats aangepast

- 6.8: Een verblijfsobject is een tweedimensionaal in plaats van een driedimensionaal object

- 7.2.8: Dubbeling met paragraaf 2.2 verwijderd uit deze toelichting

- 7.3.3: Huisletter mag leeg zijn

- 7.3.4: Huisnummertoevoeging mag leeg zijn

- 7.3.5: Postcode mag leeg zijn

- 7.3.11: Gerelateerde woonplaats bij nummeraanduiding mag leeg zijn

- 7.3.12: Informatief beschrijven in de praktijkuitwerking in plaats van normatief in de Catalogus dat het niet wenselijk is om nummeraanduidingen te relateren aan kunstwerken of administratief gebied

- 7.8.7: Code van documentdatum aangepast

- 7.9.2.1: Definitie toegevoegd

- 7.9.2.2: Definitie toegevoegd

- 7.9.3.1: Definitie toegevoegd

- 7.9.3.2: Definitie toegevoegd

- 7.10.1: Definitie aangescherpt voor diakrieten

- 8.5: Omschrijving aangescherpt van Bouw gestart en Pand in gebruik (niet ingemeten)

- 8.7: Omschrijving aangescherpt van Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)

- 9.1.3: "Eén geldig voorkomen in de levenscyclus" in plaats van "maximaal één"

- 9.2: Verdere uitwerking van in onderzoek

- 10.2: Nevenadres niet gebonden aan verschillende openbare ruimten