Brief aan gemeenten over werkwijze postcodes in de BAG

Tijdens de uitvoering van de “afbakening zorgcomplexen” is gebleken dat PostNL veelal geen postcode toekende aan een adres dat niet over een afzonderlijke brievenbus beschikt. Voor de BAG  zelf is dit geen probleem, maar voor afnemers en vooral voor de bewoners zelf wel; zonder postcode ontstaan problemen in de dienstverlening door overheden en bedrijven. Het BAG BAO en het Ministerie van IenM hebben zich vanaf het begin verantwoordelijk gevoeld voor het vinden van een adequate oplossing. Gelukkig hebben PostNL, BAG BAO en IenM hiervoor een passende voorlopige oplossing kunnen bereiken: PostNL gaat toch de postcodetoekenning voor deze objecten op zich nemen.

De concrete oplossing en het stappenplan worden kenbaar gemaakt via een brief vanuit het Ministerie die verzonden is aan alle gemeentebesturen. Deze brief is ook per email verzonden aan alle gemeentelijke BAG-beheerders en andere betrokkenen bij dit voorstel.