Rapportage Statisfact consultatieresultaten samenhangende objectenregistratie

Dit document vormt de rapportage van de eerste consultatie van het conceptueel model voor de samenhangende objectenregistratie. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Statisfact in opdracht van het ministerie van BZK / DiS Geo.