Rapportage Expertteam consultatieresultaten samenhangende objectenregistratie

In dit document wordt een overview gegeven van de reacties van de respondenten op de eerste consultatie van het conceptueel model voor de samenhangende objectenregistratie. De gegeven antwoorden zijn gecategoriseerd en door het expertteam SOR nader geanalyseerd. In dit document wordt er per onderdeel van het conceptueel model een managementsamenvatting gegeven van de bevindingen van de respondenten.

Dit document vormt een verdieping op de rapportage van de onderzoekers van Statisfact. Er is het expertteam in detail naar de consultatie is gekeken. Opvallende zaken worden ter verdieping en aanvulling in deze rapportage weergeven.