Wijzigingenoverzicht BAG 2.0

In het kader van de overgang naar de gewijzigde wet- en regelgeving voor de basisregistratie adressen en gebouwen (ook wel bekend als "BAG 2.0") is voor de bronhouders en de afnemers van de BAG een overkoepelend document met de wijzigingen opgesteld. Dit document is een samenvatting van de wijzigingen die zijn opgesomd in andere documenten die opgesteld zijn in het kader van BAG 2.0 (zoals Kwaliteitskader, Memorie van toelichting etc).

Op weg naar BAG 2.0
Beeld: Ministerie BZK

Versie 1.0 - aanpassing 9 augustus 2018

In deze versie is een fout hersteld:

Bij wijziging 1.6 (datatype Bouwjaar) is het volgende aangepast:

- OUD: Het datatype van Bouwjaar is gewijzigd van AN…4 naar Year, wat betekent dat voorheen ‘0900’ werd opgenomen. Dit moet nu ‘900’ zijn.

- NIEUW: Het datatype van Bouwjaar is gewijzigd van een string naar een gYear (een jaar dat bestaat binnen de Gregoriaanse kalender). Het bouwjaar ‘0000’ is daarmee niet meer toegestaan.