Impressie Bijeenkomst Op weg naar BAG 2.0

Op 12 oktober 2016 vond in de Mariënhof in Amersfoort de bijeenkomst “Op weg naar BAG 2.0” plaats , georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW, toen Infrastructuur en Milieu), Kadaster en het BAG BAO (BAG Bronhouders en Afnemers Overleg). Het doel was om personen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, registratie en gebruik van de BAG te informeren over de wijzigingen in de wet- en regelgeving. En daarnaast om het gesprek aan te gaan en reacties te ontvangen over de lopende ontwikkelingen.

Beeld: Ministerie IenM
Bijeenkomst Op weg naar BAG 2.0, Marienhof Amersfoort

Impressie bijeenkomst

De bijeenkomst bestond uit een plenair deel en verschillende workshops. Tijdens het plenaire deel liet Noud Hooyman (middagvoorzitter, IenW) zien dat de wensen van de gebruikers leiden tot goede doorontwikkelingen van de BAG, zo deed hij live een terugmelding op het bouwjaar van de Mariënhof, met de nieuwe terugmeldfunctionaliteit in de BAG-viewer. Frans Backhuijs (VNG), de voorzitter van het BAG BAO, liet in zijn verhaal zien dat de BAG er toe doet, en schetste de ontwikkelingen sinds de vorige bijeenkomst. De Ambassadeur gemeenten van het bureau Digicommissaris, Ruud de Vries, ging in op de context van de BAG in het stelsel van basisregistraties en de GDI, en roemde de BAG om de kwaliteit, maar gaf aan om in de digitale ontwikkelingen vooral de mens centraal te blijven stellen. Martijn Odijk (IenW), de projectleider van de doorontwikkeling van de BAG, ging in op de belangrijkste gemaakte keuzes bij de wetswijziging: een robuuste wet, maar met de mogelijkheid om toekomstige wijzigingen flexibeler te faciliteren en een wijziging in de inrichting van de kwaliteitszorg en het toezicht. Ten slotte introduceerde Janette Storm (Kadaster), secretaris van het BAG BAO, de workshops die een belangrijk deel van de middag zouden beslaan.

Na de workshops sloten Jan Willem van Aalst (Instituut Fysieke Veiligheid) en Marjolein Kavelaars af (gemeente Amsterdam) met een inspirerend verhaal over de kans van de toepassing van basisregistraties in de ontwikkelingen van de Omgevingswet, gebaseerd op ervarinen in de sector Openbare Orde en Veiligheid.

Hier vindt u een uitgebreide impressie van deze middag.

Reactieperiode nieuwe gegevenscatalogus BAG tot 30 november

Op de Githubsite (Geonovum) https://github.com/Geonovum/IMBAG/ vindt u de weergave van de verschillende presentaties (in PDF) en wordt u uitgenodigd te reageren op de concept onderdelen voor de nieuwe gegevenscatalogus BAG: het algemeen deel, het semantisch gegevensmodel en de objectenafbakening. Indien u wilt bijdragen aan de discussie, dient u een gratis account aan te maken.

De bestanddelen van de concept catalogus BAG vindt u op dit platform.

Op dit platform vindt u ook alle presentaties van de bijeenkomst Op weg naar BAG 2.0 in PDF-vorm.