Rapport Regie Op Bouwgegevens Unique Object Identifier (UOI) - 2020 - onderzoeksfase

Gebouwen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Maar wat weten we eigenlijk over de gebouwen waarin we wonen en werken? Het Unique Object Identifier (UOI) systeem dient als sleutel om toegang te krijgen tot interoperabele databases met dynamische informatie over nieuwe en bestaande gebouwen of hun gebouwde omgeving. 

In het rapport staan de onderzoeksresultaten uit fase 1 van het project Regie Op Bouwgegevens.

In het project is samengewerkt door ondermeer de stichting Fibree, het Kadaster en het ministerie van BZK.

U vindt meer informatie over dit onderzoekstraject op de site van Fibree: https://fibree.org/uoi-NL/. De ontwikkeling sluit aan bij de DiS Geo doelstellingen en de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie.