Eerste reviewversie hoofdlijnenrapport Samenhangende Objectenregistratie

In het kader van Doorontwikkeling in Samenhang (DiS Geo) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie. In deze objectenregistratie zullen de basisregistraties BAG, BGT, BRT, (een deel van de) WOZ en (een deel van) het Nationaal Wegenbestand (NWB) opgaan. In de objectenregistratie wordt meer samenhang aangebracht tussen de verschillende objecttypen en de eigenschappen die daarover worden bijgehouden. Dit sluit aan op de wens van bronhouders van de registraties om de bijhoudingsprocessen te vereenvoudigen, de informatievoorziening flexibeler te maken en gebruik in samenhang beter mogelijk te maken.

Het ontwikkelproces van de samenhangende objectenregistratie is gestart met een viertal verkenningen (bouwwerken, wegen, natuur/landschap en water) en een beleidsvisie. Deze verkenningen en de beleidsvisie die ten grondslag liggen aan het hoofdlijnenrapport zijn gepubliceerd.

Hoofdlijnenrapport voor eerste review gepubliceerd

In het hoofdlijnenrapport zijn de resultaten van verschillende verkenningen samengebracht, zijn uitgangspunten beschreven en is een conceptueel denkkader opgesteld voor de inhoud van de samenhangende objectenregistratie. Dit document is de eerste stap in een langer proces. Gedurende het komende kwartaal wordt de inhoud aangescherpt en verder ingevuld op basis van jullie feedback en nadere verkenningen die uitgevoerd worden. Ook die versies zullen voor feedback worden voorgelegd voordat het besluitvormingsproces gestart wordt.