Bevindingenrapportage conceptuele verkenning werkgroep Wegen

Bevindingenrapportage eerste conceptuele verkenning van de werkgroep Wegen in kader van de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie in het kader van het programma Doorontwikkeling in Samenhang van de geobasisregistraties (DiS GEO).