Rapportage BAG tevredenheidsonderzoek afnemers 2018

In 2018 heeft onderzoeksbureau Statisfact in opdracht van het ministerie van BZK en het Kadaster een tevredenheidsonderzoek onder gebruikers van de BAG uitgevoerd. In deze rapportage vindt u de resultaten.

©Statisfact in opdracht van Ministerie van BZK
Infographic resultaten BAG Afnemersonderzoek 2018