Afnemersonderzoek BAG 2015 - rapport en bijlage

Rapport van het Tevredenheidsonderzoek onder afnemers van de BAG 2015 uitgevoerd door Statisfact in opdracht van IenM en het Kadaster.