Afnemersonderzoek BAG 2013 - bijlage 5 Methodologie

Bijlage, methodologie, van het afnemersonderzoek BAG 2013 uitgevoerd door Statisfact in opdracht van IenM.