Nieuwjaarswebinar Zicht op Nederland

Op dinsdag 10 januari sprak programmamanager Ruud van Rossum tijdens het Nieuwjaarswebinar. Hij vertelde over de uitdagingen in het geo-domein en de doelen die we daarom geformuleerd hebben in de visie Zicht op Nederland. Hij liet ook zien wat we met betrokken partijen samen willen gaan doen om die doelen te bereiken.

Bekijk de opname via YouTube.

Voor het maken van verstandige ruimtelijke keuzes is goed zicht op veranderend Nederland nog nooit zó cruciaal geweest. Dat zicht willen we bieden door de geo-informatie zo te organiseren, dat deze een samenhangend beeld van de leefomgeving biedt. Een beeld waarover iedereen kan beschikken en waarmee je kunt in- en uitzoomen naar behoefte. En waarmee bestaande registraties beter op elkaar aansluiten en aanvullende data kunnen worden verbonden - en data makkelijk kunnen stromen. Zo bouwen we aan een gezamenlijk geo-datafundament voor de maatschappelijke opgaven - nu en in de toekomst. Dat is in een notendop de inhoud van de beleidsvisie Zicht op Nederland.