DiS Online: BGT ketendemo (7 december 2021)

Op 7 december 2021 vond de DiS Online BGT ketendemo plaats met het thema 'Voorsorteren op meer verandering'. Kijk de sessie hier terug.

Voorsorteren op meer verandering

In deze tweede BGT Ketendemo tijdens DiS Online van 2021 werd vooruitgeblikt naar het komende jaar. 2022 zal voor de BGT in het teken staan van een aantal substantiële wijzingen in het BGT-landschap. 
Mario Schrijver modereerde de sessie en vervolgens trapten Richard van de Heisteeg en Robert van Hamersveld (van het Project SVB2BGT) af. Zij gingen in op de te vervangen componenten in 2022. Jaap-Willem Sjoukema nam vervolgens het woord over het Terugmeldsysteem (TMS) Bronhouder API en Beheerapplicatie. Robert van Hamersveld vertelde nog over IMgeo 2.2 en ging in op 'Duidelijkheid bieden omtrent plaatsbepalingspunten'.
Verder wordt het bronhouderportaal BRAVO in een aantal stappen getransformeerd en de keten vereenvoudigd. André Boom vertelde meer over deze BRAVO Wijzigingen. Vervolgens nam Frank Krijgsman de 65 deelnemers mee door de gerealiseerde wijzigingen in het Kwaliteitsdashboard (Tableau). Tot slot liet John Schaap de nieuwe Web Map Tile Service zien en lichtte hij, na een korte technische storing het onderwerp 'Vector Tiling' toe.