DiS Online: Best of Both Worlds 2.0

In het tweede deel van de workshop ‘Best of Both Worlds’ keken we op 30 maart 2021 met elkaar naar een mooi praktijkvoorbeeld op het snijvlak van de geo wereld en de administratieve wereld, namelijk: De nieuwe laadpalen app die de gemeente Utrecht ontwikkelt. De nieuwe app werkt met een stekker in eigenlijk twee stopcontacten: één voor laadpalen en één voor meldingen.

Zowel laadpalen als meldingen staan geregistreerd in een “objectenregistratie”. Door ze in een objectenregistratie bij te houden en een stopcontact te publiceren, kunnen veel applicaties de gegevens makkelijk gebruiken. Door deze aanpak worden meldingen goed bruikbaar in applicaties voor zaakafhandeling.

Zaken worden nu afgehandeld met meldingen en laadpalen als objecten. De gegevens blijven daarbij in de bron zoals we met Common Ground voor ogen hebben. De uitdaging zit nu nog in de afspraken en overeenstemming rondom spelregels (Objecttype afspraken en definities). Kijk onderstaand de slides en de Menti-uitslagen terug van deze interactieve, informatieve en toepassingsgerichte sessie of klik op deze link om de sessie terug te kijken via YouTube. Wil je ook een DiS Online sessie organiseren? Neem dan contact op via disgeo@minbzk.nl.