Dataset integraal gebruik

Deze PowerPoint-presentatie geeft informatie over wat DiS Geo wil bereiken met het Team Integraal Gebruik. Op de zesde, tevens laatste slide is de dataset te zien waar naar wordt verwezen in het interview met Norbert Schmelzer.