Decoratieve afbeelding

Reactiedocument Eerste consultatie conceptueel model SOR

Dit document bevat een samenvatting van de reacties die er zijn ontvangen vanuit de eerste consultatie over het conceptueel model voor de samenhangende objectenregistratie. Deze samenvatting is als afzonderlijk document ook reeds gepubliceerd in december 2020.

Aan de samengevatte bevindingen uit de eerste consultatie zijn in dit document de door de experts opgestelde reacties toegevoegd waarin kort wordt aangegeven in hoeverre de in de consultatie aangedragen wijzigingen en verbeteringen zullen worden meegenomen. U wordt gevraagd hiervan zoveel mogelijk kennis te nemen vóór het indienen van een reactie in de tweede consultatieronde. Bevindingen waarvan in de eerste reactieronde is geconstateerd dat deze niet zullen worden overgenomen, zullen na de tweede consultatieronde niet opnieuw worden beoordeeld.

Daarnaast is in dit document als hulpmiddel voor de tweede consultatie op hoofdlijnen aangegeven welke wijzigingen op basis van de consultatie in het conceptueel model zijn doorgevoerd. Dit kan helpen om gericht de belangrijkste verschillen met de eerder in consultatie gebrachte versie te traceren.

De samenvattingen en reactie zijn geordend naar algemene punten, uitgangspunten, generieke onderwerpen (met daarbinnen een aantal specifieke thema’s) en de verschillende begrippen (met daarbinnen een aantal hoofdgroepen).