Beeld: Ministerie IenM

Kwaliteit- en Toezichtkader BAG 2021

Het kwaliteitskader van de BAG is door BZK gewijzigd in overleg met de werkgroep Kwaliteit van het Agendaoverleg BAG BAO. Dit nieuwe Kwaliteit- en Toezichtkader 2021 voor de BAG gaat in per 1 januari 2021 (dus niet op 1 juli!). Op deze wijze sluit het aan op de reguliere P&C-cyclus bij de bronhouders.