Decoratieve afbeelding

DiS Online: In gesprek met Haal Centraal

Op 11 augustus ging DiS Geo (Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties), samen met geinteresseerden, in gesprek met Haal Centraal. Haal Centraal wil het gebruik van basisgegevens makkelijker maken door losse basisregistraties landelijk te ontsluiten via API’s (application programming interface). Cathy Dingemanse, van de gemeente Den Haag, nam de deelnemers mee in de werkwijze van Haal Centraal. Haal Centraal haalt échte user stories op bij gebruikers. Deze user stories worden met behulp van een GoalsCanvas vertaalt naar API functies.
 
Deze werkwijze van Haal Centraal past bij de visie van DiS Geo. Na afloop van de presentatie gingen we daarom met de deelnemers in discussie over samenhangend gebruik van geodata en hoe de Haal Centraal API's daaraan kunnen bijdragen.