Kwaliteit- en toezichtkader BAG 2020

Het kwaliteitskader van de BAG is gewijzigd in overleg met de werkgroep Kwaliteit van het Agendaoverleg BAG BAO. Dit nieuwe Kwaliteit- en Toezichtkader 2020 voor de BAG gaat in per 1 juli 2020.

Beeld: Ministerie BZK