Decoratieve afbeelding

DiS Online: Webinar Als stroom uit het stopcontact

Dinsdagochtend 19 mei hebben we in het webinar “Als stroom uit het stopcontact” de visie van DiS Geo gepresenteerd op het omgaan met geo basisgegevens: Gegevens zijn de brandstof van onze informatiesamenleving en basisgegevens delen we daarom zodra ze er zijn, gebruiken we zodra ze er zijn, en we brengen ze door samenwerking tussen gebruikers en bronhouders op een steeds waardevoller kwaliteitsniveau.

De visie komt voort uit een denktank. Bart-Jan de Leuw van DiS Geo en Marcel Reuvers van Kadaster hebben de visie geschetst en via de feedback van de deelnemers inzicht gekregen in hoe het verhaal wordt ontvangen, wat er nog kan worden versterkt en ook wie er nog betrokken kunnen worden om de visie uit te dragen en uit te werken.