Koppelvlakbeschrijving Landelijke Voorziening - Bronhouders Basisregistratie Adressen en Gebouwen - 2018 - definitieve versie 1.0 - besluitvorming BZK

In 2017 en 2018 is er door Kadaster en VNG-Realisatie gewerkt aan de Koppelvlakbeschrijving BAG 2018. De Koppelvlakbeschrijving is tot stand gekomen in dialoog met het Agendaoverleg, BAG BAO, het ministerie van BZK, VNG en VNG-Realisatie. De gewijzigde Wet bag (vastgesteld en gepubliceerd), het gewijzigde Besluit bag (vastgesteld en gepubliceerd), de Ministeriële Regeling bag, inclusief de bijlage Catalogus bag en de bijlage Koppelvlakbeschrijving, en de Ministeriële Regeling Periodieke controle bag vormen de normatieve en formele kern van de BAG in 2018. De Catalogus BAG is bijlage I van Ministeriële Regeling bag, de Koppelvlakbeschrijving BAG - LV BAG vormt bijlage II van de op 29 juni in de Staatscourant gepubliceerde Ministeriële Regeling bag).

Koppelvlakbeschrijving Landelijke Voorziening - Bronhouders BAG

Dit document beschrijft het koppelvlak tussen de bronhouders van de BAG (gemeenten) en de Landelijke Voorziening BAG. Dit koppelvlak is gebaseerd op IMBAG 2.0 (onderdeel van de Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2018) en wordt beheerd door het Kadaster. In deze koppelvlakbeschrijving wordt aangegeven hoe gemeenten moeten omgaan met het koppelvlak en het berichtenverkeer, om aan de in de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

De Landelijke Voorziening (LV) van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is de centrale (kopie)registratie van alle officiële adressen en gebouwen die door de gemeenten zijn geregistreerd. Welke gegevens er worden vastgelegd, volgt uit de Wet BAG, Besluit BAG en de Catalogus BAG. Het proces van registreren en bijhouden van de gegevens wordt uitgevoerd door de bronhouders, zijnde de afzonderlijke gemeenten. Elke gemeente heeft haar eigen gemeentelijke registratie voor vastlegging en heeft als bronhouder de wettelijke verplichting wijzigingen in de registratie door te geven aan de LV BAG. De LV BAG wordt voor de bronhouders ontsloten via een koppelvlak. Dit koppelvlak faciliteert een op berichtenuitwisseling gebaseerde integratie tussen de gemeentelijke BAG-systemen en de LV BAG.

Versie 1.0

Dit koppelvlak is opgesteld door het Kadaster in samenwerking met VNG-Realisatie in opdracht van het Ministerie van BZK. Deze versie van de Koppelvlakbeschrijving vormt de 1.0-versie zoals vastgesteld in het BAG BAO, en zal na de EU-notificatie de besluitvormingslijn binnen BZK in gaan. Deze versie is als bijlage bij de Regeling bag gepubliceerd in de Staatscourant.

Beeld: Ministerie BZK