Ketenontwerp BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een verzameling ruimtelijke gegevens waarvan bij wet bepaald is dat deze een basisregistratie vormen. Bij het verzamelen, beheren en gebruiken van deze gegevens zijn veel partijen betrokken. Samen vormen ze de BGT-keten, waarin iedere schakel een eigen verantwoordelijkheid draagt en specifieke  taken uitvoert.

Dit document helpt u om meer inzicht te krijgen welke partijen verantwoordelijk zijn voor welke taken, hoe ze zich hierin georganiseerd hebben en welke systemen ze hebben ontwikkeld om hun taken uit te voeren. Vanuit dit document verwijzen we regelmatig naar meer gedetailleerdere informatie en documentatie die beschikbaar is over (onderdelen van) de BGT-keten.