Brief afronding ENSIA-2018 en uitstel ENSIA-2019 niet-gemeentelijke bronhouders

Brief die op 20 maart 2020 aan alle niet-gemeentelijke bronhouders van de basisregistraties BAG, BGT en BRO is verzonden nav COVID-19