Brief aan de BGT-beheerders over de zelfcontrole 2017 via ENSIA

2017 is het proefjaar voor de zelfcontrole via de ENSIA-systematiek voor de BGT. Middels deze brief worden de bronhouders (BGT-beheerders) hierover geinformeerd.

BGT

Uitsnede van de BGT