Brief IenM aan de voorzitter van de Tweede Kamer inzake de evaluatie BAG

Brief van de minister van IenM aan de Tweede Kamer met daarin de beleidsreactie op de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de ADR inzake de evaluatie van de BAG. In de brief wordt ook het vervolgtraject weergegeven.