Brief aan gemeenten over afbakening studentencomplexen in de BAG

Een consistente en kwalitatief hoogwaardige BAG is essentieel voor doorwerking in het Stelsel van Basisregistraties, en daarmee voor allerlei afnemers van de BAG binnen en buiten de overheid. Daarom heeft IenM gecommuniceerd over het BAG BAO besluit inzake de afbakening van studentencomplexen.

Besluit studentencomplexen

Bij het BAG BAO zijn signalen binnengekomen dat de BAG voor studentencomplexen, in de vorm van studentenflats, niet consistent gevuld is. Het huidige BAG-objectenhandboek is op het onderdeel ‘studentenflats’ niet in lijn met de generieke afbakeningsprincipes in de BAG wet- en regelgeving. In de praktijk blijkt dat een deel van de gemeenten studentenflats conform een beschrijving in het objectenhandboek heeft afgebakend en een deel conform de formele afbakeningsprincipes uit de BAG wet- en regelgeving.

Nu heeft het BAG BAO een besluit genomen dat alle studentenflats conform de reguliere BAG-definities afgebakend dienen te worden. Dit is middels een brief van IenM op 4 november 2013 aan alle gemeentebesturen medegedeeld. De implementatietermijn is 3 jaar.

Meer informatie

Meer informatie over het besluit van het BAG BAO vindt u op de BAG-website bij het Kadaster onder het kopje documentatie en vervolgens dossier studentencomplexen. Nadere vragen kunt u stellen bij het secretariaat BAG BAO (bagbao@kadaster.nl) of via de Frontoffice BAG (bag@kadaster.nl).