Introductie Integrale Gebruiksoplossing van de Geobasisregistraties

In de afgelopen jaren is gewerkt aan een integrale gebruiksoplossing om de geobasisregistraties in samenhang te bevragen. Nu is een eerste Minimum Viable Product van deze oplossing gereed. In deze video vertellen we meer over de toepassing hiervan voor verschillende doelgroepen en nodigen we iedereen uit om de integrale gebruiksoplossing zelf uit te proberen.