Decoratieve afbeelding

High-5 samenhangende objectenregistratie - informatiemodel Gebouw

In hoeverre kan je Samenhangende Objectenregistratie (SOR) realiseren als informatieproduct, zonder iets aan de bestaande inwinning, informatiemodellen en registraties van BAG, BGT, BRT, WOZ etc. te veranderen?

In augustus heeft Geonovum in een High-5 sessie een aanzet ontwikkeld voor een overkoepelend informatiemodel "Gebouwen".  Deze High-5 kreeg in januari 2022 een vervolg. Het experimentele SOR-gebouw-model en de bijbehorende vertaalspecificaties werd geimplementeerd in een proefomgeving en is gekeken in hoeverre een SOR resultaat haalbaar is op basis van de huidige basisregistraties. Op 21 januari was er een online terugkoppeling van de bevindingen. Dit waren de slides die hierbij gebruikt zijn.