Decoratieve afbeelding

DiS Online 19 oktober: Beeldmateriaal het gemeentelijk verhaal

Op 19 oktober namen Wim Looijen (VNG) en Martijn Maas (GGB Epert groep) een enthousiast publiek mee in hun verhaal over het gebruik van geografisch beeldmateriaal binnen gemeentes. Ruud van Rossem (DiS Geo) leidde het programma in.

Gemeenten gebruiken al sinds jaar en dag beeldmateriaal voor de uitvoering van hun taken. Daarbij is actueel en tijdig beschikbaar beeldmateriaal met voldoende resolutie van groot belang. Door als gemeenten regionaal samen te werken bij de inkoop en ontsluiting van beeldmateriaal, wordt leverzekerheid, kennis en kwaliteit gewaarborgd. De expertgroep beeldmateriaal van het Gemeentelijk Geoberaad licht tijdens deze sessie toe hoe zij een regionaal georganiseerde keten van inwinning tot ontsluiting zien, hoe gemeenten hieraan concreet invulling geven en hoe zij elk jaar de performance meten. Dit gebeurt aan de hand van concrete voorbeelden en toepassingsmogelijkheden. Verder wordt specifiek ingegaan op een tweetal hulpmiddelen voor de regionale inkoop en kwaliteitsbeoordeling van luchtfoto’s die ontwikkeld zijn door de expertgroep.

Heb je de sessie niet kunnen bijwonen, maar ben je wel benieuwd geworden? De sessie is terug te kijken op ons YouTube kanaal