DiS Online 'Postcodebeheer: makkelijk en goed'

Op dinsdag 13 juli verzorgden Ronnie Drosten (Kadaster), Kim van Kampen (Amsterdam), Arko Vos (PostNL) en Martijn Odijk (Ministerie van BZK) een goed bezochte DiS Online sessie over makkelijk en goed postcodebeheer. In de sessie deden ruim 60 mensen mee een tijdens de tweede helft kwam er een levendige discussie op gang met veel van de deelnemers. Kijk deze DiS Online terug op ons YouTube-kanaal.

De sessie ging er over dat het beheren van basisgegevens door de organisatie die zelf voor die gegevens zorgt handig is. In de BAG zitten postcodes. Gemeenten beheren de basisgegevens in de BAG, maar de postcodes worden uitgegeven door PostNL.

PostNL, Gemeenten, Kadaster en het Ministerie van BZK onderzoeken daarom in het kader van DiS Geo hoe we de BAG kunnen doorontwikkelen op een manier die het werken met postcodes makkelijk en goed mogelijk maakt.

Afnemers krijgen nu pas een postcode beschikbaar nadat er een vergunning is voor een adres. Straks kunnen we mogelijk al postcodes toekennen aan conceptadressen. Dat kan grote voordelen opleveren. Veel informatie over een plek wordt immers uitgewisseld voordat op die plek post kan worden afgeleverd.

Het beheren van de postcodes zoals dat nu door gemeenten en PostNL samen gebeurt levert vertragingen, fouten en extra werk op. De doelsituatie vanuit DiS Geo is dat gegevens op één plek worden geregistreerd. Er is al een stap gezet met het postcode portal waardoor het samenwerken makkelijker wordt. De volgende stap waarin proces en basisgegevens worden gescheiden is onderzocht in een High-5. In deze sessie werden de resultaten daarvan getoond en die zijn terug te lezen in de gebruikte slides.