DiS Online: Meten, voorspellen en spreiden van drukte

Op 15 juni verzorgden Sascha Hogendoorn-Lanser (TU Delft) en Jeroen Steenbakkers (Argaleo) een presentatie met het thema 'Meten, voorspellen en spreiden van drukte'. Eerder zagen wij hen al op de eerste geo-inspiratiedag en nu gingen we dieper op het onderwerp in. 


Tijdens deze sessie hebben we uitgebreid gekeken naar de vraag hoe verkeersstromen en stromen mensen op een privacy-veilige manier inzichtelijk kunnen worden gemaakt, voorspeld en door welke ingrepen drukte beter kan worden gespreid. Hiervoor keken we naar het voorbeeld van de universiteitscampus van TU Delft, maar werd ook uitgebreid gesproken over de toepassingen voor gemeentes.  


Naast verschillende open databronnen over mobiliteit heeft de TU Delft in samenwerking met Argaleo een speciaal privacy-veilig sensorsysteem geïnstalleerd, waarmee ze data over de bewegingen van fietsers en voetgangers inwinnen. Alle data worden gevisualiseerd in het Campus Mobility Dashboard, een Digital Twin van de universiteitscampus. 


Heb je deze DiS Online sessie gemist? Geen probleem! Kijk de opgenomen presentatie terug op ons DiS Geo YouTube-kanaal