DiS Online: Regie op boven en ondergrond door inzet Digital Twin

Op 8 juni verzorgden Maarten Welmers (Esri) en Gert Jan de Goede (gemeente Papendrecht) een presentatie met het thema 'Regie op boven en ondergrond door inzet Digital Twin'. Eerder zagen wij hen al op de eerste geo-inspiratiedag en nu gingen we dieper op het onderwerp in.

Gemeente Papendrecht heeft gebruik gemaakt van een digital twin bij de aanpak van klimaatadaptatie, energietransitie en bij het voeren van regie op de ondergrond. Deze digitale kopie van de werkelijkheid combineert gemeentelijke data van onder meer riolering, wegen, boomwortels en projectontwerp met de BRO-data en –modellen.

Dat helpt bij het zoeken naar ondergrondse ruimte voor het inpassen van warmtenetten en bij het maken van ondergrondanalyses bij herontwikkeling. De gemeente kan nu goed analyseren hoe diverse infrastructuren en andere ondergrondse objecten in de ondergrond zitten en zorgen dat die elkaar niet in de weg zitten.

De gemeente Papendrecht, Programma BRO en Esri Nederland hebben gekeken hoe de BRO-data en -modellen deze opgaven ondersteunen. In deze sessie zijn de resultaten gepresenteerd en zagen we dat een digital twin ook voor kleine en middelgrote gemeenten mogelijk is. Ook keken we naar de gemaakte handleiding waarmee gemeenten dit zelf kunnen doen.

Heb je deze DiS Online sessie gemist? Geen probleem! Kijk de opgenomen presentatie terug op ons DiS Geo YouTube-kanaal.