Wet BAG Staatsblad nr. 60 - 2017

Wet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht. Publicatie in Staatsblad nr. 60 (24 februari 2017)