34507 - Nota naar aanleiding van het (nader) verslag bij Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag bij de Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, op 2 december 2016 verzonden door de minister van IenM aan de Tweede Kamer.