Informatieblad samenhangende objectenregistratie

Het ministerie van BZK bereidt een programma “doorontwikkeling in samenhang” voor. Doelstelling daarvan is meer samenhang te creëren in de geo-informatie-infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties, zoals de BAG en de BGT, tot een samenhangende objectenregistratie.

Doorontwikkeling in samenhang

Het ministerie van BZK is gestart met de voorbereidingen van het programma Doorontwikkeling-in-samenhang (DIS). Dit programma zal bestaan uit meerdere onderdelen betreffende de doorontwikkeling van de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII). Een van de eerste onderdelen waarmee gestart wordt is het opstellen van de contouren van een samenhangende objectenregistratie. In dit informatieblad, zoals opgesteld door BZK, VNG, VNG Realisatie, het Gemeentelijk GeoBeraad en de Waarderingskamer vindt u hierover de eerste informatie waarvan u kennis kunt nemen. In het najaar van 2018 zal er breder over het gehele programma gecommuniceerd worden, en zal er bredere afstemming plaats vinden. Besluitvorming zal in 2019 plaatsvinden.

Beeld: ©Ministerie BZK / Ministerie BZK