Brief BAG BAO aan IenM aandachtspunten bij beleidswijzigingen wet BAG

Het BAG Bronhouders en Afnemersoverleg (BAG BAO) heeft op 3 december 2015 aan IenM een brief gestuurd met aandachtspunten voor het wetsontwerp BAG, naar aanleiding van de voorgenomen beleidswijzigingen.