Brief aan gemeenten over convenant postcodes

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft namens de Staat overleg gevoerd met PostNL. Daarbij is nadrukkelijk ook aandacht besteed aan het toekennen van postcodes aan bijvoorbeeld woon- of verblijfsruimten in studentencomplexen, bedrijfsverzamelgebouwen en zorgcomplexen. Dat deze verblijfsobjecten nu een eigen postcode kunnen krijgen is voor de mensen die er wonen en werken en voor bedrijven belangrijk. Zo is het aanvragen van een DigID, toegang tot internet of een aansluiting op het elektriciteitsnet lastig zonder postcode