Advies BAG BAO aan minister IenM

Brief (20 februari 2015) van BAG Bronhouders en AfnemersOverleg (BAG BAO) aan de minister van IenM inzake de adviezen van de werkgroepen in het kader van de evaluatie BAG. Het onderzoeken van de aanbevelingen en vervolgacties is belegd in een viertal werkgroepen:

  • Werkgroep I (onder voorzitterschap van IenM): richt zich op de kwaliteitsketen van de BAG (inclusief monitoring en het inspectieinstrumentarium) en de governance‐ en ondersteuningsstructuur van de BAG;
  • Werkgroep II (onder voorzitterschap van BAG BAO): richt zich op de kwaliteit; inhoud en normering van de BAG;
  • Werkgroep III (onder voorzitterschap van BAG BAO): richt zich op het de gebruik van de BAG;
  • Werkgroep IV (onder voorzitterschap van VNG): richt zich op de gemeentelijke baten.

In de bijlage van de brief zijn de werkgroeprapportages opgenomen.