Jaarplan kwaliteit BAG 2023

Allereerst bevat dit document een overzicht van de kwaliteitseisen die momenteel vertaald kunnen worden naar meetbare indicatoren. Deze indicatoren zijn in principe stabiel van aard en gelden als basis voor de interne kwaliteitszorg van bronhouders. Als per indicator wordt voldaan aan de gestelde interventiewaarde, dan is de bronhouder volgens de verticale toezichthouder (BZK) ‘in control’ ten aanzien van het gegevensbeheer.

Daarnaast bevat het jaarplan specifieke jaardoelen. Voor 2023 is dat het werken aan kwaliteitsonderwerpen waarvan de landelijk afgesproken kwaliteit achterblijft, terwijl gebruikers wel waarde hechten aan de betreffende gegevens. Deze onderwerpen worden ‘kwaliteitsprioriteiten’ genoemd en zijn samengesteld door (een afvaardiging van) beleidsverantwoordelijke, toezichthouder, bronhouders en afnemers. BAG-bronhouders worden geacht hieraan met voorrang te werken.