Gevolgen invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen voor de BAG | Factsheet | versie 2

De invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kan gevolgen hebben voor de bijhoudingsprocessen van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). In een factsheet, opgesteld door het ministerie van BZK en de VNG, worden de in november 2022 bekende gevolgen voor gemeenten op een rij gezet en wordt aangegeven hoe zij met deze gevolgen om moeten gaan.

Voor meer informatie zie de website van Zicht op Nederland - Datafundament.