Waar wordt de BRT voor gebruikt?

De verscheidenheid aan BRT-producten maakt dat de Basisregistratie Topografie voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Voorbeelden van gebruik van de BRT zijn: 

  • gebruik als achtergrondkaart op een website of in een applicatie; 
  • gebruik TOPNL als basis voor het bekijken en visualiseren van gegevens; 
  • gebruik TOPraster voor desktop-mapping of illustratiemateriaal; of 
  • combineer TOPraster met de meegeleverde TFW-bestanden in navigatiesystemen. 

Zie de website van het Kadaster voor een volledig overzicht van de BRT-producten en voorbeelden van gebruik.

Verplicht gebruik

De BRT maakt deel uit van het Stelsel van Basisregistraties: tien door de overheid officieel aangewezen registraties met gegevens die door alle overheidsinstellingen en bestuursorganen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Alle overheidsorganisaties zijn daarmee verplicht de BRT te gebruiken voor het weergeven en uitwisselen van gegevens gebaseerd op een geografische ondergrond op een schaal kleiner dan 1:10.000. Op grotere schalen wordt gebruik gemaakt van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Zelf de BRT gebruiken

De BRT is gratis en onbeperkt te gebruiken door zowel overheden, bedrijven als burgers. Je kan de BRT eenvoudig bekijken via de PDOK-viewer of de Kaarten van Nederland viewer in een internetbrowser. Via de website van het Kadaster kan je de verschillende BRT-producten ook downloaden voor gebruik. De BRT is beschikbaar in verschillende bestandsformaten en schalen.