Zelfcontrole ENSIA BRO 2020

Tussen 1 juli en 31 december 2020 kunnen de bronhouders voor de BRO de vragenlijsten voor de BRO-zelfcontrole bij de toezichthouder BZK inleveren. Tot 1 mei 2021 hebben bronhouders vervolgens de tijd om de bestuurlijke rapportage aan te leveren.

Het proces

De vragenlijst ENSIA BRO staat vanaf 1 juli 2020 weer open op het ENSIA-platform om te worden ingevuld door de bronhouders. Elke bronhouder heeft binnen de eigen organisatie een ENSIA-contactpersoon die ervoor zorgdraagt dat deskundige collega’s de vragen van de zelfevaluatie beantwoorden.

Na beantwoorden van alle vragen in de zelfevaluatie dient de ingevulde vragenlijst uiterlijk 31 december via het ENSIA-platform ingeleverd te worden.

Als de ingevulde vragenlijst -op tijd- is ingeleverd, zal vervolgens een bestuurlijke verantwoording opgemaakt moeten worden. Het verplichte model voor deze verantwoording kan van het platform gedownload worden. Dit model zal vervolgens nader gevuld moeten worden enkele verplichte elementen. Het gegeven model wijst in die zin zichzelf. De volledige bestuurlijke verantwoording dient normaliter voor 1 mei 2021 via het platform ENSIA aan de toezichthouder BZK gestuurd te worden.

Documentatie

De algemene toelichting op ENSIA BRO 2020 vindt u hier.

Het model van de ENSIA BRO vragenlijst vindt u hier. NB Dit is niet de vragenlijst die ingevuld moet worden voor het ENSIA-platform. Dit model dient enkel als voorbeeld en ter informatie.