Zelfcontrole ENSIA BRO 2019

ENSIA BRO 2019 per 1 juli van start

Net als het voorgaande jaar wordt de ENSIA-vragenlijst BRO per 1 juli opgezet op het ENSIA-platform. Voor alle bronhouders is deelname aan de ENSIA BRO zelfevaluatie een wettelijke plicht.

Het proces

De vragenlijst ENSIA BRO staat vanaf 1 juli 2019 weer open op het ENSIA-platform om te worden ingevuld door de bronhouders. Elke bronhouder heeft binnen de eigen organisatie een ENSIA-contactpersoon die ervoor zorgdraagt dat deskundige collega’s de vragen van de zelfevaluatie beantwoorden.

Na beantwoorden van alle vragen in de zelfevaluatie dient de ingevulde vragenlijst uiterlijk 31 december via het ENSIA-platform ingeleverd te worden.

Als de ingevulde vragenlijst – op tijd - is ingeleverd, zal vervolgens een bestuurlijke verantwoording opgemaakt moeten worden. Het verplichte model voor deze verantwoording kan van het platform gedownload worden. Dit model zal vervolgens nader gevuld moeten worden enkele verplichte elementen. Het gegeven model wijst in die zin zichzelf. De volledige bestuurlijke verantwoording dient normaliter voor 1 mei 2020 via het platform ENSIA aan de toezichthouder BZK gestuurd te worden.

Tussen 1 juli en 31 december 2019 hebben de bronhouders voor de BAG de vragenlijsten voor de BAG-zelfcontrole bij de toezichthouder BZK ingeleverd. Normaliter hebben de bronhouders tot 1 mei de tijd om de bestuurlijke rapportage aan te leveren.

Uitgaan de van de huidige maatregelen ivm COVID-19 die duren tot 6 april 2020 en onder voorbehoud van nieuwe overheidsmaatregelen, is de deadline voor het indienen van de bestuurlijke verantwoordingsrapportages voor de ENSIA verantwoording uitgesteld naar 1 juni 2020. Dat betekent dat u tot en met 31 mei de gelegenheid heeft om de BRO-rapportages via de ENSIA-tool te uploaden. Formele communicatie richting alle bronhouder-besturen is verzonden op 20 maart 2020. U vindt hier de brief aan de gemeentelijke bronhouders. U vindt hier de brief aan de niet-gemeentelijke bronhouders.

Documentatie

De algemene toelichting op ENSIA BRO 2019 vindt u hier .

Het model van de ENSIA BRO vragenlijst vindt u hier.  NB Dit is niet de vragenlijst die ingevuld moet worden voor het ENSIA-platform. Dit model dient enkel als voorbeeld en ter informatie.

Informatie

Informatie over ENSIA BRO 2019 vindt u uiteraard op deze website, maar ook op www.ensia.nl. Vragen kunt u stellen aan de toezichthouder maar ook aan VNG-Realisatie of ICTU.