Zelfcontrole ENSIA BRO 2018

In navolging van de basisregistraties BAG en BGT wordt er in het kader van horizontale en verticale verantwoording ook voor de basisregistratie ondergrond (BRO) een methode van zelfcontrole ingevoerd. De eerste ronde van de ENSIA BRO zelfcontrole vindt plaats in 2018. Deze keer is de zelfcontrole nog niet wettelijk verplicht. In 2019 zal de ENSIA BRO zelfcontrole wel een wettelijke verplichting zijn. Alle bronhouders zijn dan verplicht deel te nemen.

Ritme en regelmaat

De vragenlijst voor de zelfcontrole zal jaarlijks ingevuld moeten gaan worden. Per 1 juli zal de vragenlijst aan de bronhouders beschikbaar worden gesteld, inclusief een toelichting. En uiterlijk per 31 december zal deze volledig ingevuld moeten worden geüpload. Daarna is er nog tot uiterlijk 1 mei van het opvolgende jaar de tijd de volledige bestuurlijke verantwoordingsrapportage naar het systeem te uploaden.

Met het hiervoor beschreven ritme wordt gepoogd aan te sluiten bij de reguliere pc- cyclus van de bronhouders.

In 2018 wordt geoefend met ENSIA BRO

Zoals aangegeven is de zelfcontrole ENSIA BRO in 2018 nog geen formele verplichting. De toezichthouder BZK beschouwt 2018 als een oefenjaar; een proef. Gehoopt wordt toch dat zo veel mogelijk bronhouders BRO in 2018 zullen meedoen aan de zelfcontrole ENSIA BRO. De zelfcontrole levert de bronhouders belangrijke informatie over de kwaliteit van de administratieve organisatie welke randvoorwaardelijk is voor het op een adequate wijze kunnen uitvoeren van de verplichtingen op grond van de Wet BRO.

Per 1 juli 2018 zal de vragenlijst voor de zelfcontrole voor alle bronhouders open staan. Het is dan de bedoeling dat de ingevulde vragenlijsten uiterlijk 31 december 2018 weer naar het ENSIA-systeem zijn geüpload. Vervolgens is er nog tot uiterlijk 1 mei 2019 de gelegenheid om de bestuurlijke verantwoordingsrapportage samen te stellen en naar het ENSIA-systeem te uploaden.

Het invullen en uploaden van de vragenlijst BRO vergt weinig inspanning aan de kant van de bronhouder. Het uiterlijk 31 december 2018 uploaden van de ingevulde vragenlijst BRO is voor iedere bronhouder zeker haalbaar. Voor de BRO zelfcontrole wordt gebruikt gemaakt van de gereedschappen van ENSIA. Als domein van toezicht blijft de BRO functioneren onder aansturing van BZK/DGBRW/RO/BGI. En dat geldt voor alle BRO bronhouders.

Officiële aankondiging naar alle bronhouders BRO

Op 29 mei is er een brief namens de minister van BZK door de directeur Ruimtelijke Ordening aan alle bronhouders van de BRO gestuurd, waarin de zelfcontrole ENSIA BRO 2018 formeel wordt geïntroduceerd. In de brief nogmaals aangegeven dat deelname aan ENSIA BRO 2018 geschiedt op basis van vrijwilligheid. Deelname wordt uiteraard wel van harte aanbevolen door BZK, omdat de zelfcontrole goed inzicht verschaft in de ontwikkeling van de BRO-administratie bij de bronhouders.

De brief die naar de bronhouders is gestuurd, kunt u hier lezen.